PRIVACY POLICY

Laatste update: 25 mei 2018

Privacy policy

INLEIDING

Ancien Vignoble Beheerd door de Mevrouw Lambrechts Claudine verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens wettig, eerlijk en transparant is, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Nr. 78- 17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De site :: de volledige site, webpagina's en online diensten aangeboden door Ancien Vignoble, die de site beheert die toegankelijk is via de volgende URL: https://www.gites-ancienvignoble.fr

Cookies: Een cookie is informatie die op de harde schijf van een gebruiker wordt geplaatst door de server van de site die hij bezoekt. Het bevat verschillende gegevens: de naam van de server die deze heeft gedeponeerd, een ID in de vorm van een uniek nummer, mogelijk een vervaldatum. Deze informatie wordt soms op de computer opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan. Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende een natuurlijke persoon die wordt geïdentificeerd of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer eigen elementen. Dit is bijvoorbeeld het e-mailadres van de gebruiker.

De uitgever: de persoon, fysiek of moreel, die de communicatie met het publiek online publiceert, dat wil zeggen: LAMBRECHTS CLAUDINE waarvan het hoofdkantoor zich bevindt 6, Lotissement de la fontaine 30350 Lézan, FRANKRIJK De gebruiker: de persoon die de site gebruikt en de diensten van Ancien Vignoble AVG: algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van toepassing vanaf 25 mei 2018.

De verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of verzameling handelingen met betrekking tot dergelijke gegevens, ongeacht het gebruikte proces (verzameling, registratie, organisatie, bewaring, aanpassing of wijziging). extractie, raadpleging, gebruik, communicatie per transmissie, distributie of enige andere vorm van verstrekking, aansluiting of onderlinge koppeling, vergrendeling, uitwissing of vernietiging ...).

ARTIKEL 2: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de wet "Informatisatie en vrijheden " van 6 januari 1978 en Algemene Verordening inzake de bescherming van gegevens 2016/679 (AVG), is de informatie over u bestemd voor ANCIEN VIGNOBLE, die verantwoordelijk is voor de verwerking. U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens over u (details in artikel 7). Als u bent geregistreerd voor een van onze e-mail communicatie lijsten, informeren wij u dat we de statistieken opnemen op de e-mails die u ontvangt, voor 3 jaar.

Door het gebruik van deze site bewerkt en geplaatst door ANCIEN VIGNOBLE u toegang inhoud beschermd door de wet, met inbegrip van de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom. De editor laat alleen strikt persoonlijke gegevens, informatie of inhoud die u toegang, beperkt tot een tijdelijke opname op uw computer voor weergave op een enkel scherm en reproductie, in één exemplaar back-up kopiëren of afdrukken op papier. Elk ander gebruik is onderworpen aan onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Door uw bezoek aan onze site voort te zetten, gaat u ermee akkoord u te houden aan de bovenstaande beperkingen.

De ANCIEN VIGNOBLE-site is niet bedoeld voor minderjarigen. We verzamelen of verwerken niet bewust persoonlijke gegevens met betrekking tot minderjarigen. In het geval dat we de kennis van het verzamelen van persoonsgegevens van minderjarigen zou hebben zonder voorafgaande toestemming van de houder van het ouderlijk gezag, zullen we passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens van onze servers te verwijderen.

ARTIKEL 3: VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING

De verantwoordelijke in het verwerken van de persoonlijke gegevensverwerking is Claudine leider-oprichter van de structuur ANCIEN VIGNOBLE, te 6, Lotissement de la fontaine 30350 Lézan, FRANCE

ARTIKEL 4: AARD VAN DE BEKOMEN GEGEVENS

Informatie en gebruikersrechten Deelt u LAMBRECHTS CLAUDINE duidelijk op de data verwerking van persoonsgegevens dat is de uitvoering in het kader van haar activiteiten, hoe de gegevens worden verzameld, gebruikt en beschermd. Elke gebruiker heeft het recht om de controller te vragen, dat wil zeggen ANCIEN VIGNOBLE:

 • Toegang tot de verstrekte persoonlijke gegevens;
 • Rectificatie of verwijdering van deze;
 • Een beperking van de behandeling met betrekking tot zijn persoon;
 • Om zich tegen de behandeling te verzetten;
 • De draagbaarheid van gegevens;
 • Om een klacht in te dienen bij de CNIL.

In onder aanneming

ANCIEN VIGNOBLE gaat ermee akkoord dat elke onderaannemer voldoende contractuele garanties voor de implementatie van de technische en organisatorische maatregelen, zodat de behandeling reactie op de eisen van de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens.

ANCIEN VIGNOBLE kan een of meer onderaannemers gebruiken om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren die onder de bepalingen en voorwaarden van dit Beleid vallen. Het is een onderaannemer niet toegestaan om een van hen uit te besteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ANCIEN VIGNOBLE (zie de lijst met ontvangers van gegevens in artikel 6).

Gegevens verzameld op de site

Wanneer u een offerteaanvraag realiseert, laat u een opmerking achter op deze site, of via het contactformulier kunnen de volgende gegevens worden verzameld en verwerkt: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam indien van toepassing, land, postadres, nummer telefoon, e-mail. Met behulp van onze services worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: verbindingsgegevens en navigatiegegevens. Sommige gegevens worden automatisch verzameld vanwege uw acties op de site (zie de sectie over cookies in artikel 8).

Met betrekking tot het verzamelen van identiteitsgegevens Registratie en voorlopige identificatie voor elk offerteaanvraag. Uw persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mail, telefoon) worden gebruikt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten. U zult geen valse persoonlijke informatie voor u of voor een andere persoon verstrekken zonder zijn toestemming. Uw gegevens moeten altijd juist en actueel zijn.

Eindgegevens verzamelen

Verzameling van profileringsgegevens en technische gegevens voor dienstverleningsdoeleinden.

Sommige technische gegevens van uw apparaat worden automatisch door de Site verzameld. Deze informatie omvat uw IP-adres, ISP, hardware configuratie, softwareconfiguratie, browsertype en taal, enz. De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het leveren van diensten.

We gebruiken deze gegevens alleen voor statistische doeleinden Verzameling van technische gegevens voor statistische doeleinden De technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld en vastgelegd door de Site, voor statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons om uw ervaring op onze Site voortdurend aan te passen en te verbeteren.

ARTIKEL 5: DOELEINDEN VAN BEHANDELINGEN

Het belangrijkste doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om u een veilige, optimale, efficiënte en persoonlijke ervaring te bieden. Hiertoe stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor:

 • onze diensten te verlenen en hun werking te vergemakkelijken, inclusief het uitvoeren van audits voor u;
 • Los eventuele problemen op om het gebruik van onze site en onze services te verbeteren;
 • Aanpassen, evalueren, verbeteren van onze diensten, inhoud en documentatie;
 • Analyseer het volume en de geschiedenis van uw gebruik van onze diensten;
 • Informeer u over onze diensten en die van onze partnerbedrijven;
 • Voorkomen, detecteren en onderzoeken van mogelijk illegale, illegale of onethische activiteiten en zorgen voor naleving van onze algemene voorwaarden en ons beleid;
 • Respecteer onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Voor onze nieuwsbrieven en marketingmateriaal behandelen wij uw persoonlijke gegevens op basis van de expliciete toestemming die u hiervoor hebt gegeven.

Nieuwsbrief en marketing e-mails

Het abonnement op de nieuwsbrief maakt het mogelijk om adviezen te ontvangen met betrekking tot het webdesign, seo, actus ancien vignoble, door het verzenden van e-mails met informatie en / of promotie van producten of diensten (de onze of die van onze partners als we van mening dat ze van goede kwaliteit zijn en dat ze nuttig voor u kunnen zijn. U moet uw e-mailadres opgeven om u te registreren. Uw e-mailadres zal nooit met iemand worden gedeeld of gedeeld.

Een afmeldlink is opgenomen in elke nieuwsbrief en e-mailmarketing die u ontvangt. Voor degenen onder u die er expliciet voor hebben gekozen onze nieuwsbrief te ontvangen, kunt u zich eenvoudig afmelden door de afmeldingslinks in elk van deze e-mails te volgen. De verwerking van e-mails wordt technisch rechtstreeks uitgevoerd via de website https://www.gites-ancienvignoble.fr

getuigenissen

ANCIEN VIGNOBLE publiceert op haar website een lijst met getuigenissen met informatie over de betreffende naam, voornaam en service, het aanleggen van websites, verwijzingen. ANCIEN VIGNOBLE verbindt zich ertoe om van elke cliënt toestemming te verkrijgen voor publicatie op de site van een getuigenis. Als u wilt worden verwijderd van de lijst, kunt u direct contact met ons opnemen op 06.16.35.40.00, per e-mail op contact.ancien.vignoble@gmail.com of per post op ANCIEN VIGNOBLE 6 Lotissement de la fontaine - 30350- Lézan - Frankrijk en we verwijderen uw informatie zeer snel.

ARTIKEL 6: ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, zijn bedoeld voor eigen gebruik door ANCIEN VIGNOBLE en kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waarop ANCIEN VIGNOBLE een beroep kan doen bij de uitvoering van haar diensten. ANCIEN VIGNOBLE zorgt voor naleving van de gegevensbeschermingsvereisten voor al zijn onderaannemersbedrijven. ANCIEN VIGNOBLE verkoopt of verhuurt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden, IN ELK GEVAL.

Bovendien maakt ANCIEN VIGNOBLE uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden, tenzij :

 • u (of uw accountbeheerder die namens u handelt) het verzoek doet of de openbaarmaking autoriseert;
 • ANCIEN VIGNOBLE wordt daartoe gedwongen door een overheidsinstantie of regelgevende instantie, in het geval van een gerechtelijke vordering, dagvaarding of een andere soortgelijke overheids- of gerechtelijke vereisten, of om een rechtsvordering vast te stellen of te verdedigen;
 • of de derde treedt op als agent of onder aanneming van ANCIEN VIGNOBLE bij de uitvoering van de services (ANCIEN VIGNOBLE maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van een telecommunicatiebedrijf).

Momenteel kunnen de ontvangers van gegevens zijn :

 • OVH: gastheer van de site.
 • Facebook: advertentiebeheer.
 • Google: advertentiebeheer.

ARTIKEL 7: RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE EN VERWIJDERING.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging 2016/679 (RGPD), hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens over u die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met ANCIEN VIGNOBLE over de contactpagina: https://www.gites-ancienvignoble.fr/contact u kunt direct contact met ons opnemen op 06.16.35.40.00, per e-mail op contact.ancien.vignoble@gmail.com of per post op Ancien vignoble, 6, Lotissement de la fontaine - 30350- Lézan - Frankrijk

Uw aanvragen worden binnen 30 dagen verwerkt. We kunnen u vragen om uw aanvraag vergezeld te laten gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs. U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens op verzoek wijzigen via https://www.gites-ancienvignoble/contact

ARTIKEL 8: GEBRUIK VAN COOKIES

Houdbaarheid van cookies

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale opslagduur van cookies maximaal 13 maanden na hun eerste storting in de terminal van de gebruiker, evenals de duur van de geldigheid van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies. De levensduur van cookies wordt bij elk bezoek niet verlengd. De toestemming van de gebruiker moet daarom aan het einde van deze periode worden verlengd.

Doel van cookies

Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de aan de gebruiker verleende diensten te optimaliseren, uit de verwerking van informatie over de frequentie van toegang, de personalisering van de pagina's, de verrichte handelingen en de geraadpleegde informatie.

U wordt erop gewezen dat ANCIEN VIGNOBLE cookies op uw apparaat mag plaatsen. De cookie registreert informatie over de navigatie op de dienst (de pagina's die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van de raadpleging ...) die we tijdens uw volgende bezoeken kunnen lezen.

Met de cookie kan ANCIEN VIGNOBLE tijdens de geldigheidsperiode of registratie van de cookie uw computer identificeren tijdens uw volgende bezoeken. Partners of serviceproviders van ANCIEN VIGNOBLE of externe bedrijven kunnen ook, afhankelijk van uw keuzes, verplicht worden om cookies op uw computer te plaatsen (zoals advertentiecookies van Google of Facebook).

Er zijn twee hoofdcategorieën cookies:

 • Cookies genaamd "Technieken". Deze cookies zijn essentieel voor navigatie op onze site;
 • Cookies genaamd "Optioneel". Deze cookies zijn niet essentieel voor de navigatie op onze site, maar kunnen u bijvoorbeeld helpen: om uw onderzoeken te vergemakkelijken, om uw gebruikservaring en voor ons te optimaliseren: om uw verwachtingen beter te richten, om onze aanbiedingen, of om de werking van onze site te optimaliseren.

De houdbaarheid van deze informatie op uw computer is één jaar. Alleen de uitgever van een cookie mag de informatie in deze cookie lezen of wijzigen. Geen cookie stelt ons in staat om uw burgerlijke staat te identificeren.

Het recht van de gebruiker om cookies te weigeren, deactivering met als gevolg een verslechterde werking van de service

U erkent dat u op de hoogte bent gebracht dat de Publisher cookies mag gebruiken en autoriseren. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden gebruikt, kunt u met de meeste browsers cookies uitschakelen via de instellingenopties.

U kunt zich verzetten tegen de registratie van cookies door uw browser als volgt in te stellen:

 • Voor Chrome :
  1. Open Chrome op uw computer.
  2. Klik rechtsboven op Meer.
  3. Klik op Meer hulpmiddelen Browsegegevens wissen.
  4. Kies bovenaan een pagina. ...
  5. Vink de selectievakjes aan naast "Cookies en sitegegevens" en "Afbeeldingen en cachebestanden".
  6. Klik op Gegevens wissen.
 • Voor Mozilla Firefox :
  1. Kies het menu "Tool" en vervolgens "Opties"
  2. Klik op het pictogram "Privacy"
  3. Zoek het "Cookie" -menu en selecteer de opties die bij u passen
 • Voor Microsoft Internet Explorer :
  1. Kies het menu "Extra" (of "Extra") en vervolgens "Internetopties" (of "Internetopties").
  2. Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid" (of "Vertrouwelijkheid")
  3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de schuifregelaar.
 • Voor Edge :
  1. 1. Ga naar Instellingen
  2. Selecteer onder Te wissen navigatiegegevens Kies items om te verwijderen.
  3. Schakel de selectievakjes in naast elk type gegevens dat u wilt wissen en selecteer Wissen.
 • Voor Opera:
  1. Kies het menu "Bestand"> "Voorkeuren"
  2. Privacy

Waarschuwing: Als u ervoor kiest om de registratie van cookies op uw computer te weigeren of als u de daar geregistreerde cookies verwijdert, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de gestoorde werking van onze services als gevolg van de onmogelijkheid om ons te registreren of om de cookies te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

ARTIKEL 9: GEGEVENS VAN DERDEN

In verband met het gebruik van onze services, kan u worden gevraagd ons gegevens van derden te verstrekken, zoals het afleveradres van een derde partij. Deze gegevens worden op dezelfde manier verzameld en verwerkt als uw eigen gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid.

In geen geval verkoopt of deelt ANCIEN VIGNOBLE uw gegevens aan derden voor andere doeleinden dan die welke hierin worden uiteengezet. We zullen de informatie in uw gegevens gebruiken voor wettelijke vereisten en om u van de service te voorzien.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Overzicht

ANCIEN VIGNOBLE verzamelt en bewaart uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de uitvoering van haar contractuele verplichtingen, evenals informatie over hoe en hoe vaak wij onze diensten gebruiken. De persoonlijke gegevens worden slechts bewaard in de tijd die nodig is om de doelstelling te bereiken die tijdens de verzameling werd nagestreefd.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Dataretentie tijdens de duur van de contractuele relatie Overeenkomstig artikel 6-5 ° van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, worden de persoonsgegevens die worden verwerkt niet bewaard buiten de tijd die nodig is om de verplichtingen na te komen die bij het sluiten van het contract of de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie zijn vastgesteld.

Gegevens op verzoek verwijderen Bewaring voor gegevens worden opgesteld om te voorzien in hun effectieve verwijdering, zolang de opslag- of archiveringsperiode die nodig is voor het vervullen van de vastgestelde of opgelegde doelen wordt bereikt. In overeenstemming met de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heb je ook het recht om uw gegevens te verwijderen u op elk gewenst moment kan uitoefenen door contact ANCIEN VIGNOBLE.

ARTIKEL 11: LOCATIE VAN GEGEVENSOPSLAG EN TRANSFERS

De hosting-servers waarop ANCIEN VIGNOBLE de databases verwerkt en opslaat, bevinden zich uitsluitend in de Europese Unie of in Zwitserland. ANCIEN VIGNOBLE verbindt zich ertoe om u onmiddellijk op de hoogte te stellen, voor zover wij wettelijk bevoegd zijn om dit te doen, in het geval van een verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit met betrekking tot uw gegevens.

ARTIKEL 12: VEILIGHEID

Als onderdeel van haar diensten hecht ANCIEN VIGNOBLE het grootste belang aan de veiligheid en integriteit van de persoonlijke gegevens van haar klanten. Zo, en volgens de AVG - ANCIEN VIGNOBLE is vastbesloten om alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van gegevens in stand te houden en in het bijzonder te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang en tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking of communicatie aan niet-geautoriseerde personen. Daartoe implementeert ANCIEN VIGNOBLE de standaard beveiligingsmaatregelen van de digitale industrie om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking. Gebruikmakend van de coderingsmethoden die worden aanbevolen door de digitale industrie, neemt ANCIEN VIGNOBLE de nodige stappen om informatie over regelgeving en creditcardgegevens te beschermen. Bovendien dergelijke ongeautoriseerde toegang te voorkomen, zorgen voor nauwkeurigheid en correct gebruik van gegevens, elektronische ANCIEN VIGNOBLE uitgevoerd, fysieke en adequate controleprocedures om de verzamelde gegevens en instandhouding via zijn diensten. Niettemin kan niemand zichzelf als volledig veilig beschouwen tegen aanvallen van piraten. Dus als een inbreuk op de beveiliging moest invloed zijn op u ANCIEN VIGNOBLE verbindt zich ertoe om u zo spoedig mogelijk informeren en om alles in het werk om alle mogelijke maatregelen te nemen om het binnendringen neutraliseren en effecten te minimaliseren. In het geval u schade als gevolg van de werking van een inbreuk op de beveiliging door een derde partij ondervindt, wordt ANCIEN VIGNOBLE vastbesloten om alle nodige bijstand te verlenen, zodat u uw rechten kunnen uitoefenen. Men moet in gedachten houden dat iedere gebruiker, klant of hacker ontdekte een lek en de aansprakelijke exploitant strafrechtelijke sancties en ANCIEN VIGNOBLE alle maatregelen nemen, onder meer door het indienen van een klacht en / of juridische actie, om de gegevens en rechten van zijn gebruikers en die van zichzelf te behouden en de impact ervan zoveel mogelijk te beperken.

Door de aanbevelingen van de CNIL over het beveiligingsniveau van wachtwoorden goed te keuren, moet het wachtwoord van uw account minstens 8 tekens, 1 cijfer, 1 cijfer en 1 speciaal teken bevatten.

Gebruikersinformatie in geval van inbreuk op de beveiliging We zijn toegewijd aan het implementeren van alle passende technische en organisatorische maatregelen door fysieke en logistieke beveiliging om een niveau van Aangepast aan de risico's van onopzettelijke, ongeoorloofde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens. In het geval dat wij kennis krijgen van illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze service providers, of ongeoorloofde toegang die resulteert in de realisatie van de hierboven geïdentificeerde risico's, verbinden wij ons ertoe naar:

 • Informeer u zo snel mogelijk over het incident als het aan een wettelijke vereiste voldoet;
 • Onderzoek de oorzaken van het incident;
 • Neem de nodige maatregelen binnen de grenzen van redelijk om de negatieve effecten en vooroordelen die kunnen voortvloeien uit dit incident te verminderen.

Beperking van aansprakelijkheid

In ieder geval kunnen de verbintenissen die in het bovenstaande punt zijn vastgesteld met betrekking tot de kennisgeving in geval van een inbreuk op de beveiliging niet worden gelijkgesteld met een erkenning van een fout of met de verantwoordelijkheid voor het optreden van het betreffende incident.

ARTIKEL 13: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES

Overzicht

Met uitzondering van overmacht, garandeert ANCIEN VIGNOBLE de gebruiker de juiste uitvoering van zijn prestaties in overeenstemming hiermee.

Elke vergoeding verschuldigd door ANCIEN VIGNOBLE aan de gebruiker of aan een derde partij, vanwege de aansprakelijkheid van ANCIEN VIGNOBLE, haar dochterondernemingen of haar partners, voor de uitvoering van dit contract, mag de prijs niet overschrijden betaald door de Gebruiker in ruil voor de dienst of diensten die aanleiding hebben gegeven tot de genoemde aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van de gebruiker

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt als onderdeel van de uitvoering hiervan.

De verantwoordelijkheid van de gebruiker kan worden aangewend wegens niet-naleving van de algemene voorwaarden, het privacy beleid en anti-spam ANCIEN VIGNOBLE of enige wettelijke bepaling, regelgevend of voortvloeiend uit een toepasselijke internationale conventie.

De Gebruiker garandeert ANCIEN VIGNOBLE voor enig nadeel, claim of verhaal van derden als gevolg van een schending door de Gebruiker van de Algemene voorwaarden, het privacy- en antispambeleid van ANCIEN VIGNOBLE of enige wettelijke bepaling, regelgevend of voortvloeiend uit een toepasselijke internationale conventie.

ARTIKEL 14: PORTABILITY OF DATA

ANCIEN VIGNOBLE verplicht zich om u de mogelijkheid te bieden om al uw gegevens op verzoek aan u te retourneren. De gebruiker krijgt zo een betere controle over zijn gegevens en behoudt de mogelijkheid deze opnieuw te gebruiken.

ARTIKEL 15: VERWIJDERING VAN DE ACCOUNT

Het account op aanvraag verwijderen

De medewerkers van de https://www.gites-ancienvignoble.fr website hebben de mogelijkheid om hun account te allen tijde te verwijderen, op eenvoudig verzoek aan ANCIEN VIGNOBLE.

Verwijdering van het account in geval van schending van het privacy beleid In het geval van overtreding van een of meer bepalingen van dit of enig ander hierin door verwijzing opgenomen document, behoudt de Uitgever zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken uw gebruik te beëindigen of te beperken en toegang tot services, uw account en alle sites.

ARTIKEL 16: OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN LANDEN MET EEN GELIJKWAARDIG NIVEAU VAN BESCHERMING

ANCIEN VIGNOBLE streeft ernaar om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensoverdracht, hoewel ANCIEN VIGNOBLE momenteel geen gegevens overbrengt naar het buitenland voor bijna al zijn verwerking. Wanneer het nodig is om onze diensten te leveren, gebeurt dit als volgt :

 • ANCIEN VIGNOBLE draagt de persoonlijke gegevens van zijn Gebruikers over aan erkende landen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.
 • ANCIEN VIGNOBLE draagt de persoonlijke gegevens van zijn Gebruikers over aan ontvangers die mogelijk voldoende garanties voor naleving van AVG hebben.
 • ANCIEN VIGNOBLE draagt alleen de persoonlijke gegevens van haar Gebruikers over wat strikt noodzakelijk is voor het doel van de betreffende verwerking.

Momenteel betreffen de enige behandelingen waarop deze bepaling betrekking heeft :

 • Het beheer van de ethische en gepersonaliseerde commerciële relatie via advertenties die op Facebook worden geactiveerd via de "gepersonaliseerde doelgroep" -functie die door Facebook wordt voorgesteld. Het e-mailadres is de enige overgedragen data om Facebook in staat te stellen zijn gebruikers te identificeren en een publiek te vormen
 • Het beheer van de ethische en gepersonaliseerde commerciële relatie door middel van advertenties die via Google Adwords op Google of haar partners worden voortgestuwd. Het verzamelen van gegevens wordt gedaan door advertentiecookies van Google

U kunt zich afmelden voor de advertentiefuncties van Google Analytics, waaronder advertentie-instellingen, instellingen voor mobiele advertenties of andere beschikbare middelen, bijvoorbeeld via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (NAI). U kunt ook de advertentiefuncties van Google Analytics uitschakelen door de add-on voor het deactiveren van Google Analytics voor internet te installeren.

Voor een lijst van landen met een voldoende juridisch niveau: CNIL - Gegevensbescherming in de wereld

ARTIKEL 17: WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

ANCIEN VIGNOBLE behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, inclusief de toepassing van wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving. De veranderingen zullen worden aangemeld via onze website of via e-mail, voor zover mogelijk dertig (30) dagen voordat ze in gebruik komen. We raden u aan deze regels van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze procedures en regels met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Bij wijziging hiervan ANCIEN VIGNOBLE stemt het niveau van vertrouwelijkheid niet aanzienlijk te verlagen zonder de voorafgaande informatie van de betrokkenen.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL

Dit privacy beleid is onderworpen aan de Franse wetgeving. Ze zijn geschreven in het Frans. Als ze worden vertaald in één of meer talen, alleen de Franse tekst zou voordoen in geval van betwisting. De ongeldigheid van een clausule maakt het Privacy beleid niet ongeldig. Het tijdelijk of permanent niet-toepassing van één of meer bepalingen van deze door ANCIEN VIGNOBLE valt niet te twisten opheffing van de andere leden van dit die nog steeds hun effecten te produceren.

ARTIKEL 19: GESCHILLEN EN BEVOEGDHEID

Elk geschil over de privacy-beleid zou kunnen leiden, in het bijzonder met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en de prestaties, de gevolgen daarvan en de gevolgen daarvan zullen in het rechtsgebied van de stad van Ales om de bevoegde rechter worden voorgelegd.

ARTIKEL 20: CONTACT

Heeft u vragen met betrekking tot de ANCIEN VIGNOBLE privacy beleid kan worden verzonden door te klikken op deze link http://www.gites-ancienvignoble.fr/contact.php of door te schrijven naar het volgende adres :

ANCIEN VIGNOBLE
6, Lotissement de la Fontaine
30350 LÉZAN, FRANCE